inbreuk en regularisatie stedenbouwkundig

De meest voorkomende vragen om een stedenbouwkundige overtreding te regulariseren


Hoe lang duurt de procedure om een onroerend goed dat het voorwerp is van een inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften, met de voorschriften in overeenstemming te brengen?


Elk geval van regularisatie is specifiek en varieert naar gelang van het soort overtreding, de gemeente en de ligging van het gebouw (in het Brusselse, Waalse of Vlaamse Gewest). Als er een bouwvergunning moet worden aangevraagd, duurt het tussen de 3 en 8 weken om de aanvraag voor te bereiden. De diensten voor ruimtelijke ordening hebben dan ongeveer 120 dagen om hun antwoord te geven. Sommige van onze aanvragen zijn binnen 20 dagen goedgekeurd.Neemt u opdrachten aan in Bergen , Brussel , Antwerpen ... ?


Ja, wij behandelen regularisatiedossiers in Wallonië, Brussel en het Vlaamse Gewest.Hoeveel kost een regularisatie?


In het begin, niet wetende welke stappen moeten worden ondernomen om de overtreding te regulariseren, werken wij op basis van een uurtarief om u de eerlijkste prijs te doen betalen. Bij de opening van het dossier vragen wij een provisie van 350 € exclusief BTW om het eerste contact met de stedenbouwkundige diensten voor te bereiden. Zodra de te ondernemen stappen bekend zijn, sturen wij u een kostenraming van onze diensten, die wij bijwerken naargelang de evolutie van uw dossier.Wie ben jij?


Wij zijn deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, architecten en specialisten op het gebied van de wetgeving inzake stedenbouw.


 
 
 
Ongedaan maken